Avukatların Bilgilendirici Makaleleri ve Paylaşımları

Kişisel Veri Hukukunda Veri Sorumlusu Kimdir
Habip Bozkurt | Küresel Hukuk Bürosu
Kişisel verilerin dolaşım hızının artmasıyla birlikte verinin sorumluluğu önemli bir konu olmuştur. Tarihte ilk veri sorumlusu devletler olup, kamunun güvenliğini sağlamak ve hizmet sunmak için insan kaynağını bilmeye ihtiyaç du­yarlar. Devlet dışındaki özel sektör kuruluşlarının veri sorumlusu ...
Kişisel Verilerin Belirli ya da Belirlenebilir Olması
Habip Bozkurt | Küresel Hukuk Bürosu
Kişisel veri kavramının bir diğer önemli unsuru ise kişinin kimliğinin hangi hallerde belirli ya da belirlenebilir olduğunun tespit edilmesidir. Bu bağlamda bir kişinin kimliğinin belirli olması o kişinin bir grup insan arasında ayırt edilebil­mesi durumu iken, belirlenebilir olması ise henüz g ...
Covid - 19 Kapsamında Toplanan Kişisel Veriler
Habip Bozkurt | Küresel Hukuk Bürosu
İnsanların sağlığını tehdit eden bu salgın hastalığa çözüm bulabilmek ve kamu sağlığını korumak amacıyla tedbirler uygulanmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, bazı veri sorumluları; çalışanlarına, ziyaretçilerine, müşterilerine veya iş ortaklarına işyerlerine girerken birtakım sorular sormaktadırl ...
Elektronik Ortamda Genel Kurul
Merve Turnaoğlu | Turnaoğlu Hukuk
Anonim şirketlerde elektronik genel kurul toplantısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu madde gereğince elektronik ortamda genel kurul yapılması artık yasal olarak mümkündür. Ayrıca yine bu konuyla ilgili olarak “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamd ...
Elektronik Ticaretin Türleri
Merve Turnaoğlu | Turnaoğlu Hukuk
Elektronik ticaretin, internet üzerinden yapılan ticaretle birlikte, her türlü destek ve tarafların her türlü iletişimini de kapsaması sebebiyle birçok alanda değişik etkilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Elektronik ticaret farklı şekilde sınıflandırılmakla birlikte bunlardan en yaygın olanı tara ...

Bu site, site deneyimlerinizi analiz etmek, içerikleri kişiselleştirmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için Çerez(Cookie) Politikası ve KVVK aydınlatma metni sayfalarını incelemenizi rica ederiz.

Kabul Et