Üyelik Sözleşmesi

Sayın Üye/Kullanıcı;

Kullanımınıza sunduğumuz bu site ile amacımız; avukatlar ve arabulucuların mesleki bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları ve yardımlaşmaları için bağlantı kurmalarını sağlamaktır. Sunduğumuz hizmetler ile avukatlar ve arabulucuların tanışması,  fikir alış verişinde bulunması, tecrübe edilmiş bilginin paylaşılması, hukuki desteğe ihtiyaç duyan bireylerin avukatların ve arabulucuların bilgilendirici çalışmalarını incelemeleri amaçlanmaktadır.  

Bu siteyi kullanan üye ve kullanıcılarımız aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.legala.com.tr adresindeki Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti. firmasına aittir ve onun tarafında işletilir.

Üyeler, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağı belirtilen şartlara tabi olduğunu; sitedeki hizmetten yararlanmak ve kullanmaya devam etmek için bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu; bu sözleşmeyi okuduğunu; sözleşmenin tamamını, tüm hak ve yükümlülükleri anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme süresiz olmakla birlikte tek taraflı veya karşılıklı olarak feshedilebilir. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online (çevrimiçi) veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/ onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.

1.TARAFLAR :

a) www.legala.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle Legala olarak anılacaktır)

b) www.legala.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu Sözleşme’nin konusu internet sitesi www.legala.com.tr ‘dan üyenin faydalanma şartlarının ve aşağıda belirlenen hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. İnternet sitesi www.legala.com.tr, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Legala sunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

3.2. Üye, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin üyeler tarafından ihlali halinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini ve gerçeğe aykırı beyanda bulunulması nedeniyle uğranılacak tüm zararların aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul eder.

3.3. Üye, İnternet sitesi www.legala.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.4. Üye, www.legala.com.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan sözleşmedeki koşulları peşinen uyacağını kabul etmiştir.

3.5. Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti. internet sitesinin içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3.6. Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti. tarafından üyelik sözleşmesinde gerekli görülen koşullar altında değişiklikler yapılma hakkı saklıdır.

3.7. Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde Legala ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

3.8. Legala tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve / veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulduğu sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Üye/Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

3.9. Üye/Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

3.10. Üye/Kullanıcı, www.legala.com.tr sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul eder. Aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeyi/kullanıcıyı bağlayacaktır.

3.11. Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti., üye/kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Üyeler/Kullanıcılar, www.legala.com.tr sitesini kullanırken uğrayabileceği her türlü zarardan Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti.’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.

3.12. www.legala.com.tr internet sitesinin yazılım ve tasarımı Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti’nin mülkiyetinde olup işbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi, know-how ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.13. www.legala.com.tr internet sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, paylaşılamaz, sunulamaz ve / veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcılar, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

3.14. Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti, site üzerinden üyelerin/kullanıcıların ilettiği kişisel bilgiler üye/kullanıcıların açıkça muvafakat etmemeleri durumunda ve sitede verilen hizmet amacı dışında 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi, eğitim durumu, cinsiyeti gibi üyeleri tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

3.15. Üyeler, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.16. Üyelere/kullanıcılara ait gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

3.17. İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler olduğu gibi ve mümkün olduğu temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

3.18. Üyeler, kayıt bilgilerini doğru, eksiksiz ve güncel olarak vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve üye bilgilendirmeden hesap kapatılabilecektir. Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumlu olacaktır. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden ve donanım ve cihazların zarar görmesinden dolayı Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti, sorumlu tutulamayacaktır.

3.19. Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti, dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı firmanın ve işbirliği içinde bulunduğu kurumların sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Legala, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.20. www.legala.com.tr internet sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Üyelerin, internet sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her üye başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin www.legala.com.tr internet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

3.21. Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti’nin her zaman gerektiğinde üyenin üyeliğini silme ve üyelere ait bilgi ve belgeleri silme hakkı olduğunu üye peşinen kabul etmektedir.

4. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal hususunda firma herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti’nin ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da www.legala.com.tr internet sitesinin kullanılması sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Üyeler/Kullanıcılar, doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti’nin, Üyelere/Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin hükümleri uyarınca sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Ancak üye, internet sitesine üye olurken ve gelecekte vereceği kişisel bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına internet sitesiyle bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, firmanın bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul etmektedir.

6. DEVİR

Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye/Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üye/kullanıcı sözleşmesi, üyeler tarafından www.legala.com.tr internet sitesine üye olunduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Legala, üyelerin işbu sözleşmeyi ya da internet sitesi içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler feshe sebep olacak fiilleri nedeniyle Legala tarafından uğranan tüm zararı tazmin edeceklerdir.

8.MÜCBİR SEBEP

Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.legala.com.tr sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle firmadan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır.

9.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve www.legala.com.tr sitesinde yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu üyelik sözleşmesi, Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti, tarafından site içeriğinde üyelere ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üyeler/Kullanıcılar işbu sözleşme hükümlerini internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Firma, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.legala.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

11. TEBLİGAT

İşbu sözleşme ile ilgili olarak taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, firmanın bilinen e-posta adresine ve üyenin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üyeler belirttikleri e-posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve değişmesi halinde derhal yazılı olarak firmaya bildirileceğini aksi halde belirtilen e-posta adresine yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul etmektedirler.

12.DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda münhasıran Legala Bilişim Ticaret Ltd. Şti’nin ticari defter, kayıt ve belgeleri, bilgisayar kayıtları ve internet sitesindeki kayıtlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil kabul edilecektir.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online (çevrimiçi) veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/ onayladıklarında işbu sözleşmeyi okuyup anladıklarını ve bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.

 

Bu site, site deneyimlerinizi analiz etmek, içerikleri kişiselleştirmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için Çerez(Cookie) Politikası ve KVVK aydınlatma metni sayfalarını incelemenizi rica ederiz.

Kabul Et