Makale Detay

 
Merve Turnaoğlu | Turnaoğlu Hukuk

".tr" uzantılı alan adlarının tahsisinde yeni dönem başlıyorÜlkemizde ".tr" uzantılı alan adlarının tahsis işlemleri bugüne kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından ve Nic.tr adlı platform üzerinden yönetilmekteydi. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ".tr" uzantılı alan adlarının yönetim ve tahsisi görevi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) devredilmiştir. Bu karara göre, Nic.tr, ".tr" uzantılı alan adları yönetiminin BTK’ya devri Ocak 2022 tarihinde tamamlanmış olacaktır.

Bu tarihten itibaren “.tr” uzantılı alan adlarına ilişkin işlemler Tr Ağ Bilgi Sistemi (TRABİS) platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu devirle birlikte, alan adları tahsisi ve yönetimi işlemlerinde temel değişiklikler olacaktır. Söz konusu değişiklikler ve yeni işleyiş ile ilgili mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni sistemde kullanıcıları bekleyen değişiklikler

 • Yönetmelik uyarınca başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin yapılmasına kayıt kuruluşları aracılık edecektir. Kayıt kuruluşları, alan adı başvuruları veya yenileme talepleri gibi istemleri müteakip gerekli işlemleri Tr Ağ Bilgi Sistemi (TRABİS) üzerinden yapacaktır.
 • Belgesiz alan adı tahsislerinde, ilk başvuran ve alan adı başvurusunu TRABİS’e ilk ulaştıran talebe öncelik verilecektir. Belgeli alan adı tahsisleri ise ilgili bilgi, belgelerin başvuru sahibi tarafından kayıt kuruluşuna verilmesini ve bu bilgi, belgelerin TRABİS'e ulaştırılmasını takiben gerçekleştirilecektir.
 • TRABİS'in faaliyete geçmesi sonrasında ve BTK tarafından uygun görülmesi halinde, alan adları açık artırmaya çıkarılabilecektir. Açık artırma yönteminin uygulanmaması durumunda, alan adları ilk başvuranlara tahsis edilecektir.
 • Alan adı sahibinin kendisine tahsis edilmiş alan adından feragat etmek istemesi durumunda, kayıt kuruluşlarına ait internet sitesinde yer alan formu doldurması gerekecektir. Feragat talebi üzerine, kayıt kuruluşu TRABİS üzerinden gerekli feragat işlemlerini tamamlayacaktır.
 • Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsisli olan, bu tarihten TRABİS'in faaliyete geçmesine kadarki sürede tahsis edilen ve asgari bir adet kayıt kuruluşu faaliyete geçene kadarki sürede tahsis edilen alan adları, tahsis sürelerinin sonuna kadar kullanılmaya devam edecektir.
 • Alan adı sahipleri, TRABİS'in faaliyete geçmesinden sonra -istemeleri halinde- ilgili alan adının tahsis süresinin sona ermesinden önce veya tahsis süresinin sona ermesinden sonra sahip oldukları alan adına ilişkin işlemleri yapmak üzere, BTK'nin internet sitesinde yer alan kayıt kuruluşlarından birini tercih edebileceklerdir.
 • Kişilerin alan adlarına ilişkin işlemler, asgari bir kayıt kuruluşu faaliyete geçene kadar TRABİS tarafından tamamlanacaktır.
 • Tebliğ'in geçici 2. maddesi uyarınca TRABİS'in faaliyete geçtiği tarih itibariyle herhangi bir kayıt kuruluşu bulunmayan alan adı sahipleri, TRABİS üzerinden kendilerine uygun bir kayıt kuruluşu seçecek ve sahip oldukları internet alan adını transfer edeceklerdir.
 • Transferi gerçekleştirilmeyen internet alan adı, tahsis süresi sonuna kadar kullanımda kalacaktır. Bununla birlikte kayıt kuruluşu yoluyla gerçekleştirilen işlemler yapılamayacaktır.
 • Bir internet alan adına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık durumunda, TRABİS sisteminde kayıtlı bulunan zaman bilgisi esas alınacaktır.
 • Alan adı satışı ve devri artık mümkün olacaktır. Yönetmelik'e göre alan adlarının iptali, satışı ve devrine ilişkin her türlü işlem KK tarafından TRABİS üzerinden tamamlanacaktır. Yönetmelikte yer ala ve alan adlarının TRABİS üzerinden satış ve devrine ilişkin 13. Maddesine göre TRABİS'in faaliyete geçmesinden üç yıl sonra yürürlüğe girecek olup TRABİS'e geçiş döneminde satış ve devir işlemlerine ilişkin düzenlemeye Yönetmelik'in geçici 2. maddesinde ve tebliğ'in 22. maddesinin 2. fıkrasında da yer verilmiştir. İlgili madde uyarınca, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre boyunca alan adları satılamaz ve devredilemez.
 • Devir işlemi aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilecektir:
  • Marka, patent sahibi kişi ve kurumların bu marka, patent ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda, sahip oldukları marka, patente ait alan adlarını devredebilecektir.
  • Fikir veya sanat eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırmış olan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu fikir veya sanat eserleri ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları fikir veya sanat eserlerine ilişkin alan adlarını da devredebileceklerdir.
  • Birleşme ve devralma gibi nedenlerle firmalar sahip oldukları alan adlarını devredebilecektir.
  • Alan adı sahibi kişilerin ölüm ve gaiplik durumlarında alan adı yasal mirasçılara devredilebilecektir.

Bu site, site deneyimlerinizi analiz etmek, içerikleri kişiselleştirmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için Çerez(Cookie) Politikası ve KVVK aydınlatma metni sayfalarını incelemenizi rica ederiz.

Kabul Et