Makale Detay

 
Merve Turnaoğlu | Turnaoğlu Hukuk

VERBİS'e kayıt için son tarih 31 Aralık 20216698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce veri sorumluları sicil bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen veri sorumlularının en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde, kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta belirtilen idari para cezaları uygulanabilecektir.

Kayıt yaptırması gereken veri sorumluları

  1. Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

  2. Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL' den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

  3. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları,

  4. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

İlgili veri sorumluları, VERBİS kayıtlarında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan "Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu'nu inceleyebilirler. Söz konusu kılavuz'a bu linkten ulaşabilirsiniz.


Bu site, site deneyimlerinizi analiz etmek, içerikleri kişiselleştirmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için Çerez(Cookie) Politikası ve KVVK aydınlatma metni sayfalarını incelemenizi rica ederiz.

Kabul Et