Makale Detay

 
Habip Bozkurt | Küresel Hukuk Bürosu

Kişisel Verilerin Belirli ya da Belirlenebilir Olması



Kişisel veri kavramının bir diğer önemli unsuru ise kişinin kimliğinin hangi hallerde belirli ya da belirlenebilir olduğunun tespit edilmesidir. Bu bağlamda bir kişinin kimliğinin belirli olması o kişinin bir grup insan arasında ayırt edilebil­mesi durumu iken, belirlenebilir olması ise henüz grup içerisinde ayırt edileme­miş birisinin diğerlerinden ayırt edilmesinin mümkün olduğu durumlara referans vermektedir.

Dolayısıyla, bir verinin bir gerçek kişiyi belirlenebilir kılması doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleşebilir. Örneğin; kişinin kimliğinin belirlenmesinde ismi bir doğrudan belirleme unsuru iken, telefon, ruhsat, sosyal güvenlik, pasa­port numaraları ile yaş, meslek, ikametgah gibi birden çok ölçütün birleşmesi de kişinin kimliğinin belirlenmesine dolaylı olarak katkı sağlamaktadır.Bu unsur­ların sayısını çoğaltmak elbette mümkündür.

Hangi şartlarda verinin ilgili kişinin kimliğini belirlenebilir kılacak olduğu­nun tespiti tartışma konusudur. Buna göre bir verinin bir kişiyi belirlenebilir kılıp kılmadığının araştırılması ciddi bir süreç olup, eldeki verinin ayrıntılı ve yoğun bir çaba harcanarak ilgili kişinin kimliğini belirlenebilir kılacak niteliği haizse kişisel veri olarak kabul edilebileceği yönünde bir görüş söz konusudur. Bir di­ğer deyişle araştırmacının makul olmayan maddi yükümlülük altına girmemesi gerekmektedir.

Diğer yandan, ulusal veri koruma mevzuatı ise çok fazla araştırma, zaman veya çaba gerektirmeden kişiyi belirlemeye yarayan verileri kişisel veri olarak kabul etmektedir.

Bu noktada uygulanması gereken yöntem, her somut olaydan hareketle süb­jektif veri oluşturmak olup, amaç; verinin kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiyi tanımlamaya yetip yetmediğinin tespit edilmesidir. Dolayısıyla so­rulması gereken sorular; “elimizdeki herhangi bir veri gerçek kişiyle ilişkilendiri­lebiliyor mu? Bu veri herhangi bir gerçek kişiyi tanımlayabiliyor mu?” olmalıdır.

Örneğin bir evin ekonomik değeri bir nesneye ilişkin gözükse de, bir kişinin mal varlığını belirlemeye yardımcı olacağından o kişiye ait bir kişisel veridir. Benzer şekilde, bir kişiyi tanımlamaya yetmeyen dolayısıyla kişisel veri olmadığı düşünülen takma isimler başka verilerle bir araya getirilerek kişiyi tanımlamaya yardımcı oluyorsa, kişisel veri kapsamına girmektedir. Çalışan performans de­ğerlendirme raporları, mülakat sonuçları, müşteri şikâyet notları da bu kapsamda kişisel veriye dönüşmektedir.


Bu site, site deneyimlerinizi analiz etmek, içerikleri kişiselleştirmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için Çerez(Cookie) Politikası ve KVVK aydınlatma metni sayfalarını incelemenizi rica ederiz.

Kabul Et